10 mln zł wsparcia dla miast pomagającym obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy pomogła także osobom, które uciekli z terenów ogarniętych wojną. Umożliwia udzielanie pomocy finansowej osobom potrzebującym, które próbują wydostać się ze strefy konfliktu i stanąć na nogi. Ta procedura stanie się prostsza; miasta i gminy będą nam na bieżąco zgłaszać swoje potrzeby, abyśmy mogli dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić im potrzebne wsparcie.

Zakres wsparcia jest zwykle odpowiedzią na podstawowe potrzeby tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Zapewnia jednak również inne potrzeby dla tych, którzy schronili się w Obiekty Organizacji Narodów Zjednoczonych na całym świecie. Strażnik pokoju ONZ stoi na straży przed szpitalem na Ukrainie. Obecny kryzys uchodźczy doprowadził do tego, że więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej znalazło schronienie w obozach ONZ; średnio każdego dnia przybywa około 1000 uchodźców, a do obozów przybywa ponad 6000 osób

Pomagamy w pisaniu jak największej liczbie osób i musimy być silni przez długi czas. W tej chwili ważne jest ciągłe dostosowywanie mechanizmów pomocy, aby nasza solidarność z narodem Ukrainy pomogła im uniezależnić się w tej nowej dla nich rzeczywistości. To pozwoli nam zebrać się razem i przejść przez ten trudny czas – razem.

Zakres i obszary wsparcia, które zostaną przeniesione z budżetu można podzielić na dwie główne części. Pierwsza obejmuje podstawowe i najpilniejsze potrzeby ludzi, którym dopiero teraz udało się uciec z ogarniętego wojną kraju. Druga część dotyczy długoterminowego wsparcia na rzecz odbudowy społeczeństwa, takiego jak opieka zdrowotna i edukacja.

W tym artykule wymieniono potrzeby ludzi po klęsce żywiołowej. Na przykład niektóre z wymienionych rzeczy to produkty higieniczne, żywność i artykuły medyczne, takie jak opatrunki i bielizna. UE przyjęła plan działań humanitarnych, który obejmuje m.in. zakup w/w produktów, aby zapewnić ludziom miejsce, w którym mogą odpocząć po długiej podróży w trudnych warunkach.

Dla osób niepełnosprawnych możliwe będzie również sfinansowanie transportu do miejsca zakwaterowania lub transportu specjalistycznego.

Wykorzystanie technologii na ulicach stolic i obszarów wiejskich zmienia życie, zwłaszcza młodych ludzi i dzieci, które nie uczą się, nie pracują ani nie szkolą.

Na przykład może sfinansować zakup sprzętu domowego i kuchennego, przyborów szkolnych oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży. Może również pokryć koszty porady prawnej lub tłumaczenia.

Poniższy dokument dostarczy Ci wszystkich wymaganych informacji, jak uzyskać tego rodzaju wsparcie.

Czy zastanawiałeś się nad swoim łańcuchem dostaw? Miasta i gminy mogą bezpośrednio dostarczać nam swoje potrzeby za pośrednictwem naszego formularza online. Jest to również dostępne dla każdego, kto pomaga w niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych w danej gminie. Odpowiedź na pierwsze żądanie zwykle zajmuje trochę czasu, więc postaramy się odpowiedzieć na początku przyszłego tygodnia. Powinno to pozwolić na skuteczne reagowanie na pilne potrzeby.

w najbliższych dniach zostaną również uszczegółowione postanowienia taryfowe dotyczące korzystania z komunikacji miejskiej przez obywateli Ukrainy. Powinno to zapewnić pomoc osobom, które opuściły kraj po rozpoczęciu wojny.